Conservatie muur- en gewelfschilderingen. De schilderingen waren al blootgelegd rond 1918. In de jaren '70 werden ze gerestaureerd door restaurator Jelle Otter. In 2019 werd gestart met de conservatie in het kader van de SIMsubsidie 'sober maar doelmatig onderhoud'. Aanleiding was gevaarlijke scheurvorming o.a. dwars door schilderingen. Ook was het oppervlak extreem verdonkerd door synthetisch restauratiefixatief.

De scheuren zijn hersteld en het pleisterwerk is geconsolideerd. Het oude fixatief is gereduceerd. De retouches en aanvullingen uit de jaren '70 zijn waar het technisch mogelijk was behouden. 

In opdracht van de Protestantse Gemeente Borne

Onder begeleiding van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen