De conservatie van de muur- en gewelfschilderingen in Delden valt onder een BRIM-subsidie. Dit houdt in dat de schilderingen sober en doelmatig worden geconserveerd, dus puur het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden voor het behoud van het middeleeuwse pleisterwerk en schilderingen. Het werk is opgedeeld in verschillende fases. In de eerste fase zijn 2 muurschilderingen in de noordbeuk geconserveerd. Op de eerste muurschildering zijn fragmenten uit het leven van de heilige Blasius te zien en op de tweede schildering is o.a. vermoedelijk het laatste avondmaal afgebeeld. Bij deze schilderingen werd de afleesbaarheid erg verstoord door de vele grove vullingen en het zwaar verdonkerde fixatief. De vullingen bleken ook nog eens verzadigd met synthetisch lijm, wat het ademend vermogen van het pleisterwerk uit balans brengt en destructieve gevolgen kan hebben. Daarom zijn alle vullingen verwijderd en vervangen door een kalkzandmortel. Ook het fixatief is zoveel mogelijk getemperd. De lacunes zijn vervolgens neutraal geretoucheerd. Er word momenteel nagedacht over een reconstructie, om naast de fragmentarische schildering, het verhaal van de heilige Blasius op een andere manier te kunnen laten voortleven.

In de volgende en huidige fase wordt gewerkt aan de gewelfschilderingen in de viering. De pleisterlaag is op veel locaties onthecht geraakt, hoe lager je komt, hoe meer onthechting.. Het onderste deel pleisterwerk is tijdens een eerdere restauratie al vervangen, wat aangeeft dat het in slechte conditie moet zijn geweest. Er zijn vele pogingen gedaan om het pleisterwerk vast te zetten met synthetische lijm. De druipsporen met aangeplakt vuil verraden dat dit niet heel eenvoudig ging, men 'schoot wel eens uit' tijdens het injecteren. Ook zijn de vullingen net als bij de Blasiusschildering erg taai en weer grof aangebracht. De restauratietoevoeging uit het verleden worden zoveel mogelijk verwijderd, dit vanwege de technische noodzaak, maar ook details worden hierdoor weer beter afleesbaar.