Conservatie gewelfschilderingen, pleisterwerk en herstel bevingschade Sebastiaankerk Bierum

De kerk is in de oorlog zwaar getroffen waarbij de gewelven flink beschadigd zijn geraakt. In 1948 heeft restaurator Gerhard Jansen de schilderingen en het pleisterwerk gerestaureerd. Een groot deel van de 15e eeuwse figuratieve schilderingen in het koor, maar ook van de 13e eeuwse decoratieve baksteenafwerking is reconstructie. De schilderingen en pleisterwerk zijn geconserveerd en ook de recentere bevingschade is hersteld, waarbij wij de eerdere reconstructies intact hebben gelaten. 

In opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken
Ons team werd versterkt door Veldman en Veltman en Daniël Oudman