Hervormde kerk Echteld
conservatie muurschilderingen o.a 'het Laatste Oordeel' en 'Joris en de draak'.

De schilderingen werden in de jaren '90 blootgelegd en gerestaureerd door restaurator Dirk Schellaars. Zo'n 25 jaar later constateerde kunsthistorcus P. Le blanc (die de schilderingen ook kort na de restauratie in de jaren'90 had gefotografeerd) dat de schilderingen een witte waas vertoonden. Na microscopisch onderzoek bleek de witte waas een minuscule zoutuitbloei te zijn. Naast deze zoutuitbloei constateerden we ook vele losse verf- en pleisterlagen. De schilderingen hadden duidelijk een tik gekregen van het veranderde klimaat na de blootlegging. De losse verf- en pleisterlagen zijn geconsolideerd en de witte waas werd verwijderd. Het uiterlijk en de retouches uit de jaren '90 zijn hierbij volledig gehandhaafd. Ook is een inspectie en onderhoudsplan opgesteld voor de komende jaren.

Tijdens de conservatiewerkzaamheden is er vanuit Restauratoren Nederland een expertmeeting georganiseerd. Klik hier voor een verslag van deze meeting.

Onder begeleiding van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen