Grote Kerk Harderwijk
In 2018 is een start gemaakt met de conservatie werkzaamheden aan de gewelf- en kolomschilderingen in de Grote Kerk van Harderwijk. Het gaat hier om een unieke en zeer complete reeks schilderingen, zelfs de maker (Ewolt van Delft) is bekend en heeft het werk gesigneerd en gedateerd. De schilderingen en het pleisterwerk werden helaas bedreigd door de vele scheuren en zettingen in de gewelfvelden.

De 1e fase betrof de gewelven in de zijbeuken van het schip en een deel van de kolommen. In 2019 werd het project vervolgd, met een grote steiger in het koor. Hier wordt o.a. het lijden en sterven van Christus afgebeeld waar de schildering 'Het Laatste Oordeel' in het hoogste deel van het koor de serie afsluit. De schilderingen in de viering en de overige kolommen zijn daarna geconserveerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met een aannemer die vanuit de kap de bovenzijde van de gewelven heeft gerestaureerd. Scheuren en uitgespoelde voegen zijn o.a. geïnjecteerd en gerepareerd met dezelfde materialen die ook door ons zijn gebruikt. 

Tijdens de conservatiewerkzaamheden in het koor is er vanuit Restauratoren Nederland een expertmeeting georganiseerd. Voor een verslag van deze bijeenkomst, klik hier

Bij dit project werd ons team versterkt door Daniël Oudman, Katherine Kolff, Karin van der Lem en Lynn van Rijnsoever.

Onder begeleiding van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen