Kerk Wirdum
Conservatie/inspectie schildering in raamnis en 2 muurschilderingen. Het ging hierbij om inspectie en klein onderhoud indien nodig. Er was zorg ontstaan over het vervagen van de voorstelling. Tijdens inspectie en archiefonderzoek bleek dat er inderdaad weinig materiaal over was in vergelijk met de situatie kort na de blootlegging in de jaren '50. Het oppervlak vertoont een zee van kleine oppervlakkige kraters waar mogelijk verflagen zijn afgebladderd. Ook microscopisch gezien is zoutuitbloei zichtbaar. De kerk verkeerde voor de grote restauratieperiode in de jaren '50 in zeer vervallen toestand. Door de vele lekkages zijn de muren waarschijnlijk door en door nat geweest. De schilderingen in de dagkanten van het raam zijn tevoorschijn gekomen door verwijdering van het metselwerk in de dichtgezette nis. In de jaren na de restauratie zijn de muren vermoedelijk gaan drogen waarbij het kwetsbare verfoppervlak van de schilderingen slachtoffer is geweest van zoutuitbloei. De voorstellingen zijn zowat gehalveerd. De schade had mogelijk voorkomen kunnen worden door het oppervlak van de verfhuid nog afgedekt te houden totdat de muren volledig gedroogd waren.
(i.o.v. Stichting Oude Groninger Kerken)