Grote Kerk Elburg
conservatie kolomschilderingen

Na de laatste conservatie van de kolomschilderingen in 2006 vertoonde één van de drie tekstschilderingen op de kolommen opnieuw extreme schade. Ernstige onthechting van de kalklagen op de zandstenen kolom. De schade is vermoedelijk het gevolg een vochtincident (aanleg vloerverwarming) in combinatie met de poreuze zuigende werking van de ondergrond en opbouw van de kolom. De losse delen zijn geconsolideerd en het uiterlijk van eerdere restauraties gehandhaafd. De overige kolommen zijn geïnspecteerd en geconserveerd waar het nodig was.