Crypte Lebuïnuskerk Deventer
In het kader van de SIM subsidie 'sober en doelmatig onderhoud' werden de schilderingen in de crypte in twee fases geconserveerd. De schildering zijn voor het laatst gerestaureerd in de jaren '90 door restaurator W. Haakma Wagenaar (Amsterdam). Aanleiding dat het onderhoud noodzakelijk was geworden waren de vele zoutuitbloeiingen bij de twee schilderingen op het westgewelf. In 2017 werd dan ook met deze twee muurschilderingen 'Jezus voor Pilatus' en 'Jezus in de Olijfgaard' begonnen. Door vergelijk met de foto's van de schade uit 2006 bleek dat de situatie van de zoutuitbloei tot in detail nauwelijks verandering had ondergaan. Hierdoor werd het vermoeden bevestigd dat de schade het gevolg moest zijn van een incident; lekkage van het water wat gebuikt werd met het metselen van de trap naar het hoogkoor precies boven het westgewelf. Er lijkt geen chronisch bedreigende situatie gaande in deze zone. De schade werd hersteld en het uiterlijk van de restauratie van de jaren '90 werd intact gelaten. 

In 2018 werden de overige schilderingen in de crypte geïnspecteerd en waar nodig geïnjecteerd. Het pleisterwerk in de gewelven verkeert in kwetsbare brosse toestand. Er werden veel onthechte delen geconsolideerd met een mengsel van kalk en krijt. Ook hier werd de restauratie van de jaren '90 volledig gehandhaafd. Periodiek onderhoud in deze ruimte blijkt geen overbodige luxe. In bepaalde periodes van het jaar kan de vloer zo'n 10 a 20 cm onderlopen met water doordat er verbinding is met de IJssel.