Broederenkerk Zutphen
De bibliotheek die al jaren in de broederenkerk gevestigd is onderging in 2017 een grondige renovatie. Hierbij bleven de gewelfschilderingen die rond 1925 en daarna rond 1998 gerestaureerd zijn buiten de werkzaamheden. Wèl waren er zorgen om één zwikschildering die in een afwijkend sleetste conditie leek te verkeren. Er werd bij deze zwikschildering een hoge rolsteiger opgebouwd om het gebied te inspecteren en als het nodig was te consolideren. De schildering vertoonde inderdaad veel onthechte delen pleisterwerk, mogelijk als gevolge van een vochtincident. Om goed te kunnen injecteren in de versteende lagen zijn alle oude twijfelachtige restauratievullingen vervangen door kalkzand vullingen. Hierbij werd een groot deel van de rankschildering verder blootgelegd. De nieuwe vullingen zijn ingetoond met kalkverf en pigmenten en verder niet geretoucheerd, de bloemrankvoorstelling is niet gereconstrueerd.